Международен научно-изследователски и творчески проект, инициативата за който тръгна от Русе. Увод. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 41, 2004, Сер. 5.2. Европеистика, с. 101. ISBN 1311-3321.


Ангелова, Пенка (2004) Международен научно-изследователски и творчески проект, инициативата за който тръгна от Русе. Увод. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 41, 2004, Сер. 5.2. Европеистика, с. 101. ISBN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26866
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/