Археология на една дипломация [Предговор]. В: България - Австрия : 125 г. дипломатически отношения и 160 г. представителства на Австрия (Австро-Унгария) в България = Osterreich - Bulgarien : 125 Jahre diplomatische Beziehungen und 160 Jahre osterreichische (osterreichisch-ungarische) Vertretungsbehorden in Bulgarien. Велико Търново: ПИК, 2004, с. 7-11. ISBN - 954-736-114-7. COBISS.BG-ID - 1044030436.


Ангелова, Пенка (2004) Археология на една дипломация [Предговор]. В: България - Австрия : 125 г. дипломатически отношения и 160 г. представителства на Австрия (Австро-Унгария) в България = Osterreich - Bulgarien : 125 Jahre diplomatische Beziehungen und 160 Jahre osterreichische (osterreichisch-ungarische) Vertretungsbehorden in Bulgarien. Велико Търново: ПИК, 2004, с. 7-11. ISBN - 954-736-114-7. COBISS.BG-ID - 1044030436. Велико Търново: ПИК.


 Предговорът към преведената от Ангелова книга представя събрания документален материал на посланик Рудолф Агстнер за българо-австрийските дипломатически и консулски контакти, като изтъква една особеност на това историческо проучване: на примера на изграждане на дипломатическите представителства и тяхната променлива съдба могат да се проследят и политическите намерения и промени на висшата политика. Сградите и земята, върху която са построени, ни се представят като наслоена фосилизирана междукултурна памет, в която променливостите на времената са оставили своята следа. А външният поглед върху вътрешни исторически събития обогатява и разширява кръгозора. Накрая авторката обръща внимание и на проблеми на превода на имена на градове в контекста на политическата коректност. По време на превода П. Ангелова намира две снимки и биографична справка на последния австрийски консул в Русе, които с разрешение на автора добавя в книгата.
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26864
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/