Nachwort. In: Leontina Arditti: An meinem Ende steht mein Anfang: ein jüdisches Leben in Bulgarien. Wien: Milena-Verlag, 2002, S. 295-301. ISBN: 978-3-85286-107-4.


Ангелова, Пенка (2002) Nachwort. In: Leontina Arditti: An meinem Ende steht mein Anfang: ein jüdisches Leben in Bulgarien. Wien: Milena-Verlag, 2002, S. 295-301. ISBN: 978-3-85286-107-4. Wien: Milena-Verlag.


 Послесловът към преведената от Ангелова на немски език книга се състои от две части: от една страна авторката запознава немскоезичния читател с документи от историята на България през Втората световна война и теории за спасението на българските евреи, от друга страна тя самата разглежда тези събития в народопсихологичен план, определяйки явлението като „жилото на спасението”.
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26862
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/