Уводни думи: Постигнахме гласността, но сега трябва да постигнем и чуваемост. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 38, 2002, Сер. 11. Европеистика. Homo communicativus: европейският гражданин на 21-ви век, с. 3. ISSN 1311-3321.


Ангелова, Пенка (2002) Уводни думи: Постигнахме гласността, но сега трябва да постигнем и чуваемост. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 38, 2002, Сер. 11. Европеистика. Homo communicativus: европейският гражданин на 21-ви век, с. 3. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26857
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/