Vorwort. In: Pulverfass Balkan: Mythos oder Realität; internationales Symposium, Rousse, Oktober 1998. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft. Hrsg. Penka Angelova, Judith Veichtlbauer. St. Ingbert: Röhrig, 2001, Bd. 3. S. 7-17. ISBN: 978-3-86110-274-8.


Ангелова, Пенка (2001) Vorwort. In: Pulverfass Balkan: Mythos oder Realität; internationales Symposium, Rousse, Oktober 1998. Internationale Elias-Canetti-Gesellschaft: Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellschaft. Hrsg. Penka Angelova, Judith Veichtlbauer. St. Ingbert: Röhrig, 2001, Bd. 3. S. 7-17. ISBN: 978-3-86110-274-8. St. Ingbert: Röhrig.


 Предговорът към третия том на поредицата на МД “Елиас Канети” „Барутният погреб на Балканите – мит или реалност” е в съавторство с Юдит Файхтлбауер. Той представя идеята и провеждането на конференцията през 1998 г. и богатството от гледни точки, разделени все още на вътрешни и външни, онагледяващи разделението на дискурсите и същевременно обясняващи събития, които предстоеше да се случат на Балканите.
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26855
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/