Уводни думи. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2001, Сер. 1. Европеистика. Европейски идентичности, т. 38, с. 3-4. ISSN 1311-3321.


Ангелова, Пенка (2001) Уводни думи. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2001, Сер. 1. Европеистика. Европейски идентичности, т. 38, с. 3-4. ISSN 1311-3321.


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26853
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/