Vorwort. In: Die Massen und die Geschichte. Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Internationales Symposium Russe, Oktober 1995. Hrsg. Penka Angelova, Herbert Arlt, Michael Benedikt. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 1998. S. 7-9. ISBN: 978-3-86110-155-0.


Ангелова, Пенка (1998) Vorwort. In: Die Massen und die Geschichte. Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Internationales Symposium Russe, Oktober 1995. Hrsg. Penka Angelova, Herbert Arlt, Michael Benedikt. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 1998. S. 7-9. ISBN: 978-3-86110-155-0. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.


 Предговорът към втория том на поредицата на МД “Елиас Канети” Масите и историята представя едноименната конференция с нейните участници и литературното четене на Фридо Ман и актуалността на проблематиката за масите и историята и необходимостта от нейното осмисляне.
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26851
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/