Ясночуваща. Вместо предговор. В: Ротраут Хакермюлер: Стихия: Разкази. Велико Търново: ПИК, 1994, с. 5-10. ISBN - 954-8258-26-9. COBISS.BG-ID - 1027471332.


Ангелова, Пенка (1994) Ясночуваща. Вместо предговор. В: Ротраут Хакермюлер: Стихия: Разкази. Велико Търново: ПИК, 1994, с. 5-10. ISBN - 954-8258-26-9. COBISS.BG-ID - 1027471332. Велико Търново: ПИК.


 В предговора П. Ангелова представя авторката, изследователка на живота и творчеството на Кафка и поетеса. Настоящият сборник разкази се характеризира чрез рамкова конструкция, която свързва разказите и представя сборника като едно цяло. Ротраут Хакермюлер улавя гласовете на хора и животни, на предмети и на природата и представя неартикулираната болка на света, тя е винаги с изострен слух за живата и мъртва природа. Сборникът разкази на Хакермюлер обединява единадесет разказа, погледнати през перспективата на слабия в едно властническо общество, в което всички се превръщат в жертва на разяждащия неотстъпчив мироглед на силата. Предговорът е публикуван на немски език и като статия в австрийското списание Podium.
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26847
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/