Прекословието на Мариане Грубер [Предговор]. В: Протоколи на страха: Разкази и есета. Велико Търново: ПИК, 1994, с. 5-8. ISBN - 954-8258-27. COBISS.BG-ID - 1027469284.


Ангелова, Пенка (1994) Прекословието на Мариане Грубер [Предговор]. В: Протоколи на страха: Разкази и есета. Велико Търново: ПИК, 1994, с. 5-8. ISBN - 954-8258-27. COBISS.BG-ID - 1027469284. Велико Търново: ПИК.


 Представена е австрийската писателка Мариане Грубер с нейните разкази и есета. Наблегнато е на чувствителността на Грубер към властта и насилието и нейното прекословие чрез художествено-психологичен анализ на измеренията на този проблем. Грубер се противопоставя на стереотипите и митотворчеството на ежедневието, за да защити човечността и правото на отделната личност на свобода.
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26846
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/