Die deutsche Literatur von der Jahrhundertwende bis zum Ausgang des I. Weltkriegs: [Vorwort]. In: Wege der deutschen Literatur: Anthologie: Deutsche Literatur von 1885 bis 1917. Hrsg. Penka Angelova. V. Tirnovo: Univ. Kyrill und Methodij, 1983. S. I-XI. COBISS.BG-ID - 1085529060.


Ангелова, Пенка (1983) Die deutsche Literatur von der Jahrhundertwende bis zum Ausgang des I. Weltkriegs: [Vorwort]. In: Wege der deutschen Literatur: Anthologie: Deutsche Literatur von 1885 bis 1917. Hrsg. Penka Angelova. V. Tirnovo: Univ. Kyrill und Methodij, 1983. S. I-XI. COBISS.BG-ID - 1085529060. V. Tirnovo: Univ. Kyrill und Methodij.


 Немската литература от краевековието до края на Първата световна война. Предговор към антологията на немската литература под същото заглавие. Представени са тенденциите и теченията в немскоезичната литература: натурализъм, импресионизъм, експресионизъм, както и сингулярни явления като Ницше и Кафка.
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26845
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/