Опити за духовно проникване в света. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 41, 2004, Сер. 5.2. Европеистика. 10 години катедра “Европеистика” в Русенски университет. с. 102-104.


Ангелова, Пенка (2004) Опити за духовно проникване в света. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 41, 2004, Сер. 5.2. Европеистика. 10 години катедра “Европеистика” в Русенски университет. с. 102-104. Русе: РУ “А. Кънчев”.


 Докладът представя международен интердисциплинарен проект съвместно с литератори, философи и творци от България, Австрия и Словения под заглавие „С Музил – Безпомощна Европа” и подготвения сборник есета от Роберт Музил в превод на български език.
  Статия
 
 Издадено
  26831
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/