Die Über-Informationsgefahr der medialen Welt und die unsichtbaren Massen: Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 38, 2002, Сер. 11. Европеистика. Homo communicativus: европейският гражданин на 21-ви век, с. 31-37. ISSN 1311-3321.


Ангелова, Пенка (2002) Die Über-Informationsgefahr der medialen Welt und die unsichtbaren Massen: Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit. В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", т. 38, 2002, Сер. 11. Европеистика. Homo communicativus: европейският гражданин на 21-ви век, с. 31-37. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".


 Свръхинформационната опасност на медийния свят и невидимите маси. Постепенното изчезване на действителността е статия, засягаща проблемите на властта на информацията за формирането на действителността и опасностите от манипулация, създаване на виртуални реалности и невидими маси. Статията онагледява приложна рецепция на теорията на Канети за невидимите маси.
  Статия
 
 Издадено
  26830
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/