Die Konstruierbarkeit der Welt: Reflexionen über Umberto Eco, Hermann Hesse und die konstruktiven Ansätze der Jahrtausendwende. In: Trans : Dokumentation eines kulturwissenschaftlichen Polylogversuchs im WWW (1997 - 2002) / Herbert Arlt ... (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 2002, S. 35-45. ISBN: 978-3-86110-324-0.


Ангелова, Пенка (2002) Die Konstruierbarkeit der Welt: Reflexionen über Umberto Eco, Hermann Hesse und die konstruktiven Ansätze der Jahrtausendwende. In: Trans : Dokumentation eines kulturwissenschaftlichen Polylogversuchs im WWW (1997 - 2002) / Herbert Arlt ... (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 2002, S. 35-45. ISBN: 978-3-86110-324-0. St. Ingbert: Röhrig.


 Конструирането на света. Размисли за Умберто Еко, Херман Хесе и конструктивистичните насоки в края на хилядолетието е статия, в която П. Ангелова разглежда въпроса за „лъжата” и „истината” в културноисторически аспект и тяхната връзка с утопиите. В „Баудолино” на Умберто Еко тя открива конструкт за конструкцията на вярата и за разделението на Изтока и Запада на тази база. В романа на Херман Хесе „Игра на стъклени перли” авторката разкрива значението на измислицата респ. лъжата като утопия и като покана към скептицизъм. Осмислянето на утопията като такава и способността да се вярва в измислицата изисква конструктивна нагласа и коренно се различава от „сляпата вяра”. За да възникне възможното трябва непрекъснато да се изпробва невъзможното.
  Статия
 
 Издадено
  26828
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/