Bericht von der Sektion "Kultur und Zivilisation". In: Das Verbindende der Kulturen = The unifying aspects of cultures / HerausgeberInnen Koordinator: Herbert Arlt. Wien: INST, 2004, S. 221-222. ISBN: 978-3-9501947-0-8.


Ангелова, Пенка (2004) Bericht von der Sektion "Kultur und Zivilisation". In: Das Verbindende der Kulturen = The unifying aspects of cultures / HerausgeberInnen Koordinator: Herbert Arlt. Wien: INST, 2004, S. 221-222. ISBN: 978-3-9501947-0-8. Wien: INST.


 П. Ангелова представя проект за преподаване на европейската цивилизация “Предмет, задачи и организация на Европейската цивилизация”. Проектът предпоставя интеркултурен и интердисциплинарен подход към европейската цивилизация. Цивилизацията се разглежда в нейната процесуалност и резултатност като материална, социална и ментална организация на обществените процеси.
  Статия
 
 Издадено
  26826
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/