Защо е необходим православен богословски факултет? Открито писмо до Господин Димитър Попов – Министър-председател на Република България (1991). В: Любомъдрие. Архив за българска философска култура. Велико Търново: Фабер, 2002, т. 7, с. 26-29. ISBN - 978-954-8387-11-8. COBISS.BG-ID - 1229184996


Ангелова, Пенка (2002) Защо е необходим православен богословски факултет? Открито писмо до Господин Димитър Попов – Министър-председател на Република България (1991). В: Любомъдрие. Архив за българска философска култура. Велико Търново: Фабер, 2002, т. 7, с. 26-29. ISBN - 978-954-8387-11-8. COBISS.BG-ID - 1229184996 Велико Търново: Фабер.


 Статия в подкрепа на създаването на богословски факултет във Великотърновски университет. Писана е през 1991 г. като отворено писмо до Министър председателя на Република България в смисъл подкрепата на плурализма на обучението и необходимостта от обучени теолози. По време на отпечатването си през 2001 г. тя вече е само исторически документ.
  Статия
 
 Издадено
  26825
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/