Einige Überlegungen zum Strukturwandel in der europäischen Familie. In: Jura Soyfer. Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Jg.10, 2001, Nr. 4, S 12-14. Wien: Ges.


Ангелова, Пенка (2001) Einige Überlegungen zum Strukturwandel in der europäischen Familie. In: Jura Soyfer. Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Jg.10, 2001, Nr. 4, S 12-14. Wien: Ges. Wien: Ges.


 Няколко наблюдения за структурните промени в европейското семейство е доклад, изнесен на симпозиум в Меминген на традиционните Разговори в Меминген. Докладите и запис от разговорите излизат в Международното културологично списание “Юра Зойфер”. В случая разговорите се провеждат през октомври 2001 г. по повод премиерата на пиесата на Брехт „Майка Кураж и нейните деца”. Тезата на Ангелова е, че паралелно със структурната промяна на обществеността в Европа се осъществява и структурна промяна на семейството като основна обществена единица. Етапите, на които авторката се спира са: 1. Бюргерство, публичност, граждани v/s човек; 2. Конфликт, револта, еманципация; 3. Форми на проблематизацията на бюргерското семейство; 4. Съвременното семейство. Като тенденция авторката наблюдава от една страна разкрепостяване на бюргерското семейство, от друга страна цитира изследвания за държавно организирана семейна политика, подкрепяща традиционните патриархални форми като нормативна база. В проведената след постановката дискусия с публиката разговорите се насочват към въпроса за автентичността на театъра, за есенциализма, за семейството и неговата литерализация.
  Статия
 
 Издадено
  26824
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/