Der Balkan - "Eine Landschaft als Schicksal"? Die Landschaft und das Schicksal. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2001. .


Ангелова, Пенка (2001) Der Balkan - "Eine Landschaft als Schicksal"? Die Landschaft und das Schicksal. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2001. . TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.


 Балканите – „Географията като съдба”? Географията и съдбата. Тук Ангелова се спира критично на външния и вътрешен поглед върху Балканите и проблема за „балканизацията”, като разкрива несъстоятелността на някои теории, които влагат географски обяснения в историческия наратив. В отделна част на доклада си тя се спира на „Името като алиби за исторически теории” и по-конкретно на претенциозната „Балканска хроника, 2000 години между Ориент и Оксидент” на Михаел Вайтман.
  Статия
 
 Издадено
  26823
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/