Cultural Studies und Interkulturalität. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung ; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 2001, Nr. 4, S. 1-5.


Ангелова, Пенка (2001) Cultural Studies und Interkulturalität. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung ; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 2001, Nr. 4, S. 1-5. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.


 В уводната статия към тематичния брой на Елиас Канети Международно списание за трансдисциплинарни културологични изследвания Ангелова разглежда културологичните изследвания / Cultural Studies в контекста на глобализацията и на процесите след 11.9.2001 г. като поставя въпроса, дали глобализацията се нуждае от противник, за да може да се наложи. Културният поврат настъпва и в европейския изток в контекста на съвсем реални социално-икономически условия на научно оцеляване. Социалнополитическата действителност изпреварва духовното осмисляне и евентуалната предвидимост на процесите. Много от основните културологични понятия – масова култура и културна идентичност, етнически, национални, социални и полово-специфични идентичности - трябваше да бъдат наново осмисляни и да се разкрие несъстоятелността на старите граници между тях.. Новата действителност на една търсеща и приближаваща се към себе си Европа се нуждае от нова понятийност за култура и цивилизация, която да не се идентифицира нито единствено с високата, нито с масовата култура. Необходимо е сближаване на Изтока и Запада както в понятийността, така и в културните комуникации.
  Статия
 
 Издадено
  26822
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/