Canettis menschheitliche Ethik und Todesfeindschaft. In: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2001, Сер. 1. Европеистика. Европейски идентичности, т. 38, с. 11-14. ISSN 1311-3321.


Ангелова, Пенка (2001) Canettis menschheitliche Ethik und Todesfeindschaft. In: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2001, Сер. 1. Европеистика. Европейски идентичности, т. 38, с. 11-14. ISSN 1311-3321. Русе: РУ "А. Кънчев".


 В произведенията си Канети определя себе си като „враг на смъртта” и развива етика, която може да бъде определена като „общочовешка”. Това се изразява както в неговото несъгласие да се идентифицира с една определена нация, така и в подхода му към националната и общочовешка проблематика. За почти мистичното приемане на смъртта като основен враг на човечеството са писани много изследвания и самата Ангелова през 2002 г. прави едно съставителство „Канети за смъртта”, което излиза в издателство Ханзер, Германия. В тази статия тя се спира на няколко биографични момента от живота на Канети и на ономастичния подход, който определя неговата позиция като враг на смъртта и същевременно извежда на преден план значението на тази вражеска позиция при сформирането на неговата гносеология.
  Статия
 
 Издадено
  26821
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/