Das Theater in Russe - Großstadt und Theater. In: Dramatik, "global towns", Jura Soyfer / Herbert Arlt (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 2000, S. 135-152. ISBN: 978-3-86110-254-0.


Ангелова, Пенка (2000) Das Theater in Russe - Großstadt und Theater. In: Dramatik, "global towns", Jura Soyfer / Herbert Arlt (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig, 2000, S. 135-152. ISBN: 978-3-86110-254-0. St. Ingbert: Röhrig.


 Проследява се развитието на Държавния театър „Сава Огнянов” в Русе и развитието на града, като се набляга на урбанистичния градоустройствен аспект и връзката между многоезичието на театъра и многоезичието на града. В прехода от 19 към 20 век центърът на Русе се премества към новопостроения театър. В статията Ангелова се спира на следните моменти: 1. Многоезичието като градска и театрална характеристика; 2. Архитектурното развитие на града; 3. Развитието на Русенския театър; 4. Театърът след 1944 г.; 5. Тенденции на развитие до 1989 г.; 6. Развитие след 1989 г.
  Статия
 
 Издадено
  26820
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/