Balkanidentitäten. In: Elias Canetti: internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 2000, Nr. 2, S. 1-9.


Ангелова, Пенка (2000) Balkanidentitäten. In: Elias Canetti: internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 2000, Nr. 2, S. 1-9. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.


 Третата книжка на Елиас Канети Международно списание за трансдисциплинарни културологични изследвания е посветена на Балканските идентичности. В уводната статия Ангелова разглежда балканските идентичности от няколко гледни точки: външен поглед на страхуващите се от урвите на Балкана чужденци, вътрешен поглед на прекалено позитивни или прекалено негативни автоимиджи и българските нагласи: За България или само добро или нищо. Игровото позициониране на идентичности, на които Ангелова обръща внимание, започващо с индивидуалната, минаващо през регионалната, градско-гражданска и държавно-национална идентичност и стигащо до европейската, отговаря също и на снопа идентичности, който се образува във всяка личност според различните формирования на културата. В контекста на Балканските идентичности авторката обръща внимание на различните видове общности, които се получават във връзка с този сноп от идентичности: общност в езиците или във фолклора, изкуството и кухнята. Сходствата са и в литературните образи: образът на Бай Ганьо (Алеко Константинов) и образът на Бай Дан (Илия Троянов). В уводната статия Ангелова взма отношение и към публикуваните в книжката статии и на магическия балкански реализъм.
  Статия
 




 Издадено
  26819
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/