Verpflichtung gegenüber unseren Geistesgrössen. Mit Erhard Busek spricht Penka Angelova. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 1999, Nr. 1, S. 56-58.


Ангелова, Пенка (1999) Verpflichtung gegenüber unseren Geistesgrössen. Mit Erhard Busek spricht Penka Angelova. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 1999, Nr. 1, S. 56-58. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.


 Задължение спрямо нашите колоси на духа. Една от емблематичните фигури на политическия преход през 90-те години в общоевропейски мащаб е Ерхард Бусек, вицеканцлер на Австрия, президент на Института за Дунавския регион и Централна Европа и координатор на Пакта за стабилност на Югоизточна Европа. Още от начaлото той проявява интерес към новосъздаденото дружество, участва с доклад на третата международна конференция на Дружеството в Русе и представя австрийската страна в Международния надзорен съвет на МД “Елиас Канети”. Той се интересува от творчеството и рецепцията на Елиас Канети и подкрепя активно създаването на културен, информационен и изследователски център “Елиас Канети” в Русе. Както подчертава в интервюто, за него не става въпрос за „поддържането на един спомен, колкото за развитието на едно бъдеще. Канети повлия на Европа”. За Бусек творчеството на Канети може да бъде знак за предупреждение по пътя към 21 век, а за нас е задължение спрямо един от европейските колоси на духа.
  Статия
 
 Издадено
  26816
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/