Transdisziplinarität, Unterricht und Forschung: Die Erfahrung der "Europäistik" in Rousse. In: Internationale Kulturwissenschaften, 1999. .


Ангелова, Пенка (1999) Transdisziplinarität, Unterricht und Forschung: Die Erfahrung der "Europäistik" in Rousse. In: Internationale Kulturwissenschaften, 1999. . TRANS – Biographies.


 Представена е специалността Европеистика в Русенски университет като интердисциплинарно обучение, което води до трансдисциплинарни знания и умения. Набляга се на културологичния аспект.
  Отзив
 
 Издадено
  26815
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/