Die Geburt von Europa: Oder noch etwas über das weibliche Sein im Mythos. In: Auf-Brüche - Um-Brüche - Aus-Brüche in Ost und West : Nation - Kultur - Geschlechterverhältnisse ; Ergebnisse eines Symposiums / Hannelore Scholz ... (Hrsg.) Berlin: Trafo-Verl. Weist, 1999, S. 193-203. ISBN: 978-3-930412-72-3.


Ангелова, Пенка (1999) Die Geburt von Europa: Oder noch etwas über das weibliche Sein im Mythos. In: Auf-Brüche - Um-Brüche - Aus-Brüche in Ost und West : Nation - Kultur - Geschlechterverhältnisse ; Ergebnisse eines Symposiums / Hannelore Scholz ... (Hrsg.) Berlin: Trafo-Verl. Weist, 1999, S. 193-203. ISBN: 978-3-930412-72-3. Berlin: Trafo-Verl. Weist.


 Раждането на Европа или Още нещо за женскостта и мита. Тук П. Ангелова се спира на три мита за жени: • раждането на Европа като модел на доместицирането на жената и завладяване на властта от патриархата; • Красивата Елена като модел за естетизирането на идеала за жената; • чужденката Медея – чудовище и антиобраз на жената. Митовете като вкаменелости онагледяват възникването и културното структуриране на Европейската цивилизация с нейните нормативи, превърнали се през хилядолетията в стереотипи.
  Статия
 
 Издадено
  26813
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/