Frei, wie frei! Und dann? Theater in Bulgarien. In: Via Regia: Blätter für internationale kulturelle Kommunikation. Thüringen, Erfurt: Europäisches Kultur- und Informationszentrum, 1999, № 58-59.


Ангелова, Пенка (1999) Frei, wie frei! Und dann? Theater in Bulgarien. In: Via Regia: Blätter für internationale kulturelle Kommunikation. Thüringen, Erfurt: Europäisches Kultur- und Informationszentrum, 1999, № 58-59. Thüringen, Erfurt: Europäisches Kultur- und Informationszentrum.


 Доклад, изнесен на Дунавския фестивал в Кремс, провинция Долна Австрия, през юни 1998 г. Свободен, колко свободен! А след това? В доклада си Ангелова се позовава на постановката на „Винета” на Русенския театър, като взема отношение към ролята на театъра и на хората на изкуството преди и след 1989 г. и акталните реформи в театъра от януари 1998 г. Какво обаче означава тази реформа и свободата, която се дава на театрите и какво допуска закона за меценатството – тук вече става въпрос за свободата и нейната насоченост: свобода ОТ нещо и свобода ЗА КАКВО? В кратък преглед тя представя съотношението между свободни сцени, държавни театри и театри на смесено финансиране.
  Статия
 
 Издадено
  26812
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/