“…aber die Erinnerung sie sollen lassen stan”. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung ; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 1999, Nr. 1, S. 13-16.


Ангелова, Пенка (1999) “…aber die Erinnerung sie sollen lassen stan”. In: Elias Canetti : internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung ; meždunarodno spisanie za transdisciplinarni kulturologični izsledvanija = Elias Kaneti / Meždunarodno Družestvo "Elias Kaneti". Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft, 1999, Nr. 1, S. 13-16. Ruse: Internationale Elias Canetti Gesellschaft.


 През 1999 г. Пенка Ангелова започва да издава двуезичното Международно списание за трансдисциплинарни културологични изследвания „Елиас Канети”, от което излизат шест броя. Първият брой е посветен на Канети, като в него са публикувани както информации за ръководеното от П. Ангелова Дружество, така и Проект за културен, информационен и изследователски център Елиас Канети в Русе. Както съставителството, така и структурата на списанието са дело на Пенка Ангелова и тази структура предвижда: 1. Съобщения и проекти; 2. Научни доклади; 3. Диалог-Inter-View; 4. Гледни точки. „…но споменът да си остане” са спомените на П. Ангелова за годините на прехода и на многото преходи, когато възниква и първоначалната идея за създаване на Сдружение “Елиас Канети”.
  Статия
 
 Издадено
  26809
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/