Принципът отговорност. В: Литературен форум: седмичник. IX, № 33, 2-8 ноем. София: Литературен форум, 1999. ISSN - 0861-2153. COBISS.BG-ID - 1119415524.


Ангелова, Пенка (1999) Принципът отговорност. В: Литературен форум: седмичник. IX, № 33, 2-8 ноем. София: Литературен форум, 1999. ISSN - 0861-2153. COBISS.BG-ID - 1119415524. София: Литературен форум.


 Като основен принцип, на който Канети подчинява живота и творчеството си, П. Ангелова определя „принципа отговорност” – отговорност към човечеството и отговорност към живота в неговата цялост.
  Рецензия
 
 Издадено
  26808
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/