Kulturforschung zwischen Interkulturalität und Transdisziplinarität. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 1998, № 4.


Ангелова, Пенка (1998) Kulturforschung zwischen Interkulturalität und Transdisziplinarität. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 1998, № 4. TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.


 Културология между интеркултурност и трансдисциплинарност. С тази статия авторката задълбочава методологическите си изследвания в областта на културологията, разкривайки нейната „родствена връзка” с филологическите изследвания и културологичния поврат, който се извършва във филологията, като обръща внимание и на взаимодействието на филологията като институция и прилаганите методологии. Тук в няколко точки тя набелязва пътя, по който тръгва за това методологично изследване, залегнало по-късно в теоретичната част на голямата докторска дисертация. 1. За ситуацията в литературата; 2. За ситуацията в литературознанието; 3. Екскурс от кафяво-червените времена (националсоциализъм и комунизъм); 4. За „свободата на науката” и „принципа отговорност”. Досега твърде много се е говорило за отговорността на физиците и други точни науки, но време е вече да говорим и за отговорността на филолозите, на хората, които боравят с наратива.
  Статия
 
 Издадено
  26806
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/