Свободната театрална дейност е възможност за коректив и обновление.. В: в.Утро - Русе: градът в един вестник. Русе : Пресгрупа Утро ООД, 1998, № 166, 21 юли 1998, с. 3.


Ангелова, Пенка (1998) Свободната театрална дейност е възможност за коректив и обновление.. В: в.Утро - Русе: градът в един вестник. Русе : Пресгрупа Утро ООД, 1998, № 166, 21 юли 1998, с. 3. Русе: Пресгрупа Утро ООД.


 Фестивал на свободните сцени от Долна Австрия. Пенка Ангелова е член на международното жури на фестивала в Кремс и води театрална група от Русе за участие във фестивала.
  Статия
 
 Издадено
  26805
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/