Bulgarische Literatur in deutscher Übersetzung: "Das Rosenland" von Roda Roda. In: Jura Soyfer. Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Heft 4, 1997, S.37-42.


Ангелова, Пенка (1997) Bulgarische Literatur in deutscher Übersetzung: "Das Rosenland" von Roda Roda. In: Jura Soyfer. Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Heft 4, 1997, S.37-42. Wien: Ges.


 „Страната на розите” е превод на българска литература, която Ангелова преиздава за първи път след 1928 г. в поредицата „BIBLIOTHECA AUSTRIACA” в издателство ПИК, Велико Търново. Книгата намира голям интерес сред немскоезичната публика и бива преиздадена. В българския брой на списание „Юра Зойфер” Ангелова представя книгата, условията на нейното възникване и умението на Рода Рода да направи от нея една „биография на новата българска литература” със своите бележки и описания на произведенията и техните автори, както и на значението на тези автори в контекста на българската литературна история. Авторката обръща внимание и на своеобразния преводачески маниер на Рода Рода, който нарушавайки някои правила на адекватния превод, прави текстовете четивни за немскоезичния читател.
  Статия
 
 Издадено
  26803
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/