Bericht der Sektion III: Disziplinüberschreitende Ansätze der Sprach- und Literaturwissenschaften. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 1997, № 2.


Ангелова, Пенка (1997) Bericht der Sektion III: Disziplinüberschreitende Ansätze der Sprach- und Literaturwissenschaften. In: TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 1997, № 2. TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.


 През 1997 г. П. Ангелова е ръководител на работна група на конференцията „Европейско литературознание и езикознание” в Инсбрук, Австрия. Темата на работната група е „Трансдисциплинарни подходи в лингвистиката и литературознанието”. В групата се обсъжда смяната на парадигмата към интеркултурност и трансдисциплинарност и връзката между институционалното разделение на специалностите и изследователските методи.
  Статия
 
 Издадено
  26802
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/