Frauenbilder bilden Bilder: Betrachtungen zu sozial vorgebildeter Wirklichkeit der achtziger und Anfang der neunziger Jahre in Bulgarien. In: "Ich will meine Trauer nicht leugnen und nicht meine Hoffnung": Veränderungen kultureller Wahrnehmungen von ostdeutschen und osteuropäischen Frauen nach 1989 / Helga Grubitzsch... (Hrsg.). Mit Beitr. von Penka Angelowa... Bochum: Winkler, 1994, S. 189-200. ISBN: 978-3-924517-99-1.


Ангелова, Пенка (1994) Frauenbilder bilden Bilder: Betrachtungen zu sozial vorgebildeter Wirklichkeit der achtziger und Anfang der neunziger Jahre in Bulgarien. In: "Ich will meine Trauer nicht leugnen und nicht meine Hoffnung": Veränderungen kultureller Wahrnehmungen von ostdeutschen und osteuropäischen Frauen nach 1989 / Helga Grubitzsch... (Hrsg.). Mit Beitr. von Penka Angelowa... Bochum: Winkler, 1994, S. 189-200. ISBN: 978-3-924517-99-1. Bochum: Winkler.


 Женските образи създават образи. Наблюдения върху социално манипулираната действителност през осемдесетте и началото на деветдесетте години в България е статия, която изследва положението на жената в процеса на демократизация в България, като се спира на типичната патриархална семейна политика и семейна структура, наложена от Живково време, при която семейството на управляващия изпълнява определени функции и покрива определени кръгове от населението, като по този начин се управлява и манипулира комплексно цялото общество. След 1989 г. се наблюдава оттегляне от „еманципационната политика, при която жените са „извоювали” равноправие, но не са постигнали равнопоставеност. Привидната еманципация от времето на социализма е опротивяла на женското население, а мачизмът е в настъпление както в медиите, така и в социалния и политическия живот.
  Статия
 
 Издадено
  26795
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/