История и личност в драмата на Георг Бюхнер "Смъртта на Дантон". В: Проглас, 1993, т. 7, бр. 4, с. 82-91. ISSN: 0861-7902.


Ангелова, Пенка (1993) История и личност в драмата на Георг Бюхнер "Смъртта на Дантон". В: Проглас, 1993, т. 7, бр. 4, с. 82-91. ISSN: 0861-7902. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".


 Използвайки фона на великото историческо събитие, Френската революция, в неговия преломен момент, Бюхнер поставя въпрос от общочовешки характер, засяга мястото и ролята на личността в историческия процес и търсенето на смисъла на живота и на историята. В произведението, с което става основател на документалния театър, Бюхнер влага и философски заряд, като превръща историческата драма във философска драма за смисъла, границите и възможностите на личността в историята. В крайна сметка Бюхнер предоставя възможности за един интерпретационен план, в който в женските образи и в някои разговори на мъжете може да се открие и «пацифицирането» на човешкото мислене, правото и възможността на отделния човек да може сам да осмисли собствения си живот, а не да бъде оръдие в ръцете на революцията и обслужващ обект на идеологии. Заключението на Ангелова е, че епохата – това е отделният човек в неговия социум и природно обкръжение, с неговите права и свободи.
  Статия
 
 Издадено
  26790
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/