“Игра с очи” на Елиас Канети.. В: в. Утро - Русе: градът в един вестник. Русе: Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 187, 24 септ. 1992, с. 6.


Ангелова, Пенка (1992) “Игра с очи” на Елиас Канети.. В: в. Утро - Русе: градът в един вестник. Русе: Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 187, 24 септ. 1992, с. 6. Русе: Пресгрупа Утро ООД.


 Представяне на автобиографичната книга на Елиас Канети „Игра с очи” за русенската общественост.
  Статия
 
 Издадено
  26789
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/