Две австрийски и една германска писателки за Елиас Канети. В: в. Утро - Русе : градът в един вестник. Русе: Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 188, 25 септ. 1992, с. 6.


Ангелова, Пенка (1992) Две австрийски и една германска писателки за Елиас Канети. В: в. Утро - Русе : градът в един вестник. Русе: Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 188, 25 септ. 1992, с. 6. Русе: Пресгрупа Утро ООД.


 Гости на първата международна конференция, посветена на автобиографичното творчество на Елиас Канети са и три писателки: Мариане Грубер, Ротраут Хакермюлер и Мехтхилд Курциус. Мариане Грубер участва с доклад с теоретична насоченост – „Фикция и действителност – действителността като фикция”, Хакермюлер предлага уникално издирване на реалии от Виенския период на Канети „Среща с действителността на Канети във Виена - в търсене на следите”, Куциус участва с литературно четене от собствено произведение.
  Статия
 
 Издадено
  26787
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/