Всичките ли спомени на Канети са толкова действителни, колкото на нас, русенци, ни се струва?. В: в.Утро - Русе : градът в един вестник. Русе : Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 186, 23 септ. 1992, с. 4.


Ангелова, Пенка (1992) Всичките ли спомени на Канети са толкова действителни, колкото на нас, русенци, ни се струва?. В: в.Утро - Русе : градът в един вестник. Русе : Пресгрупа Утро ООД, 1992, № 186, 23 септ. 1992, с. 4. Русе : Пресгрупа Утро ООД.


 За културните изяви, съпътстващи Международния симпозиум “Автобиография между фикция и действителност” в Русе. През 1992 г. П. Ангелова организира първата международна конференция, посветена на творчеството на Елиас Канети в родния град на автора. Конференцията е посветена на автобиографичното творчество на Канети и е под надслов: Автобиография между фикция и действителност. Темата е актуална както за начален подход в България към творчеството на Канети, така и с „бума” на автобиографични книги в цяла източна Европа след падането на Берлинската стена, в които до голяма степен се конструират действителности и се „фризират” автобиографии. Да се разкрие конструктивния характер на автобиографията е една от целите на конференцията.
  Статия
 
 Издадено
  26786
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/