Zum Wolfmotiv bei Hermann Hesse und Emilijan Stanev. In: Archiv fur bulgarische Philologie. Hrsg. Ivan Duridanov, Hilmar Walter ; Red. Hilmar Walter, Dietmar Endler; Sofia: Universität Kliment Ochridski, 1988, Bd. 1, S. 145-154. COBISS.BG-ID - 1084398820.


Ангелова, Пенка (1988) Zum Wolfmotiv bei Hermann Hesse und Emilijan Stanev. In: Archiv fur bulgarische Philologie. Hrsg. Ivan Duridanov, Hilmar Walter ; Red. Hilmar Walter, Dietmar Endler; Sofia: Universität Kliment Ochridski, 1988, Bd. 1, S. 145-154. COBISS.BG-ID - 1084398820. Sofia: Universität Kliment Ochridski.


 Мотивът за вълка при Херман Хесе и Емилиян Станев е изследване на типологичните сходства при двамата автори на базата на сравнение на разказите „Вълчи нощи” (1968) и „Вълкът” (1970) на Станев и разказа „Вълкът” (1903) и романа „Степният вълк” (1927) на Хесе. Както в отношението към природата, така и в отчуждението на човека от общността и във „вълчата следа” в човека, двамата автори създават сходни образи: многообразието на човешката личност и вълкът като частична идентификация се съотнасят както към структурата на личността, така и към етично моралните измерения на обществото.
  Статия
 
 Издадено
  26779
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/