Zur Frage der marxistischen Rezeption von Kafkas Werk. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1987/1988, S. 26-35.


Ангелова, Пенка (1987) Zur Frage der marxistischen Rezeption von Kafkas Werk. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1987/1988, S. 26-35. Sofia: Deutschlektorat.


 Към въпроса за марксистката рецепция на творчеството на Франц Кафка излиза в германистичния годишник на Културно-информационния център на ГДР. В него се проследяват етапите на рецепция на Франц Кафка и ролята на творчеството му в процеса на самоопределение на литературознанието през тридесетте до осемдесетте години: 1. През тридесетте години дебатите за творчеството на Кафка се групират около два центъра, като имат решаващо значение за позиционирането на понятието реализъм – от една страна около Бенямин, Брехт, Адорно, от друга страна около Ана Зегерс и Георг Лукач, където особено се разгаря спорът за реализма и социалистическия реализъм. Валтер Бенямин отхвърля психоаналитичните и теологически интерпретации на творчеството на Кафка и от своя страна подготвя редица доклади, в които да представи „Другата Германия” чрез романите на Кафка, драматургията на Брехт, есеистиката на Ернст Блох и журналистиката на Карл Краус. 2. През петдесетте и шестдесетте години отношението към Кафка става по-схоластично, правят се опити той да бъде конзеквентно исторически интерпретиран, т.е. бяга се от актуалността на проблематиката му: Франц Вайскопф, Хелмут Рихтер, Ернст Фишер. 3. Осемдесетте години се характеризират с едно „отваряне” към творчеството на Кафка, отделни издания, интерпретации и предговори (Клаус Хермсдорф, Юриз Затонски). Още по-силно е влиянието върху писателите: Петер Вайс, Петер Хотйевиц, Гюнтер Кунерт и др. По този начин чрез рецепцията на Кафка се маркират основните поврати в самоосъзнаването на марксистката естетика.
  Статия
 
 Издадено
  26777
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/