Rund-Tisch-Gespräch. In: Beiheft des Germ. Jahrbuches der VR Bulgarien. Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1987, Bd. 2, S. 290-291.


Ангелова, Пенка (1987) Rund-Tisch-Gespräch. In: Beiheft des Germ. Jahrbuches der VR Bulgarien. Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1987, Bd. 2, S. 290-291. Sofia: Deutschlektorat.


 Пенка Ангелова и Гюнтер Шмид са ръководители на разговор около кръглата маса на конференцията „Езиковедски и литературоведски аспекти при интерпретацита на литературни текстове” , проведена във Велико Търново. Тема на този разговор е свободата и способността на творците да моделират света, като се подчертава самостоятелността и неповторимостта на литературното произведение и се поставят граници на „близките до действителността” интерпретации, на погрешните практики на идеологизация на литературата и литературознанието. Обръща се внимание също и на рецепционно-естетическите аспекти на интерпретация и се вземат предвид променящите се условия на рецепция и рецепционно-естетически предпоставки на произведението. Набляга се също и на „игровия характер” на изкуството.
  Отзив
 
 Издадено
  26776
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/