Zur paradigmatischen Struktur von Johannes Bobrowskis „Levins Mühle“. In: Stilistik und Poetologie. [5. Sprachwiss. Konferenz zum Thema "Stilistik u. Poetologie", 5. - 6. November 1984]. Hg. von Willi Steinberg. Halles. S. 118-132.


Ангелова, Пенка (1985) Zur paradigmatischen Struktur von Johannes Bobrowskis „Levins Mühle“. In: Stilistik und Poetologie. [5. Sprachwiss. Konferenz zum Thema "Stilistik u. Poetologie", 5. - 6. November 1984]. Hg. von Willi Steinberg. Halles. S. 118-132. Halle: Abteilung Wissenschaftspublizistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.


 Тук П. Ангелова доразработва и представя съвместния доклад с Екхард Гутсел (починал 1982) под заглавие За парадигматичната структура на романа на Йоханес Бобровски “Мелницата на Левин”. Изследването е направено в пограничните зони между лингвистика и литературознание с методологията на структурализма. Изяснява се понятието «събитийна структура» и се проследява «флуктуирането на повествователната перспектива» в романа в смисъла на Бахтиновата интертекстуалност и «хибридност», проследява се «полифонията» на индивидуалните стилове, характеризиращи персонажите, след което се предлага една примерна интерпретация на подбран пасаж от текста, който като микроструктура парадигматично представя и кореспондира с макроструктурата на романа.
  Статия
 
 Издадено
  26774
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/