Canettis Roman “Die Blendung”. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1985, S. 103-114.


Ангелова, Пенка (1985) Canettis Roman “Die Blendung”. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Sofia: Deutschlektorat, 1985, S. 103-114. Sofia: Deutschlektorat.


 В тази своя статия Ангелова представя конструкцията от мотиви на романа, като се спира основно на нарушената комуникативна структура на романното действие и на мотива за езиковите недоразумения. В романното действие езикът загубва познавателната си и комуникативна структура и се представя от автора като средство за ескалиращи недоразумения и за упражняване на власт. Края на романа авторката тълкува с помощта на мотивите за масата и властта и стига до заключението, че Канети редуцира цялото съществувание на фигурите в романа си върху функционирането на тези два основни „нагона” на човешкото общество и че всички тези фигури са заслепени от влечението си към масата и властта. Аполитичното и асоциално поведение на фигурите в романа се превръща в съдник, който ги осъжда на гибел.
  
 
 Издадено
  26772
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/