Йоханес Бобровски: “Воденицата на Левин”. Парадигматична структура на романа. В: Лингвистика, поетика, литературна история. София, 1984, с. 157-165.


Ангелова, Пенка (1984) Йоханес Бобровски: “Воденицата на Левин”. Парадигматична структура на романа. В: Лингвистика, поетика, литературна история. София, 1984, с. 157-165. София: Творчески фонд на СНРБ.


 В изследването на парадигматичната структура на романа на известния немски писател Йоханес Бобровски авторката доусъвършенства теорията си за парадигматичната повторяемост на наративни единици на нивото на микро- и макроструктура на романа, като се спира и на събитийната структура. На примера на „Ансамбъла на поветвователните структури в един текстов сегмент” тя разкрива тяхното парадигматично значение за романа. Този тип изследване се свързва и с лингво-литературен анализ, който се изпробва по същото време от екип литератори и лингвисти в университета в Сегед, групирани около Золтан Каньо, преоткриващи теорията на Лайбниц за възможните и актуални светове за лингво-литературните изследвания.
  Статия
 
 Издадено
  26762
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/