Zwei Arten der Verräumlichung der Zeit im Roman des 20. Jahrhunderts, dargestellt am Beispiel der Romane von Kafka, Musil, Hesse. In: Welt und Roman: Visegráder Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Hrsg. Antal Mádl; Miklós Salyámosy. Budapest: ELTE, 1983, S. 177-188.


Ангелова, Пенка (1983) Zwei Arten der Verräumlichung der Zeit im Roman des 20. Jahrhunderts, dargestellt am Beispiel der Romane von Kafka, Musil, Hesse. In: Welt und Roman: Visegráder Beiträge zur deutschen Prosa zwischen 1900 und 1933. Hrsg. Antal Mádl; Miklós Salyámosy. Budapest: ELTE, 1983, S. 177-188. Budapest: ELTE.


 Първата международна мултилатерална конференция, в която Пенка Ангелова участва – конференцията “Свят и роман” във Вишеград, Унгария, организирана от тогавашния вицепрезидент на Международната асоцияция на германистите, й носи и първия международен успех: тя е поканена като млад учен и става първият български член на тази асоциация. В доклада си Два вида на опространствяване на времето в романите на 20 век тя се спира на романите на Кафка, Музил и Хесе, като разглежда особените времепространствени отношения в романа на модерността. «Светът като мотивция на мига» и «Замръзналото в пространствени форми време» са двата типа на преструктуриране на сюжетно-времевите структури, свързани съдържателно с осмислянето на традицията и структурирането на романния свят.
  Статия
 
 Издадено
  26761
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/