Hermann Hesses Persönlichkeitsbegriff. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia, 1983, S. 31-41.


Ангелова, Пенка (1983) Hermann Hesses Persönlichkeitsbegriff. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia, 1983, S. 31-41. Sofia: Deutschlektorat.


 Структурата на романното действие и на строежа на романа „Степният вълк” е израз на особената представа на Х. Хесе за структурата на личността, която при Хесе е взаимствана както от индийската философия, така и от немския романтизъм: това е представата за „множествеността на личността” (по-късно Пенка Ангелова въвежда понятието „множествени идентичности” в културологичните си изследвания). Тук става въпрос и за преоткриването на наследството на романтизма за съвременността във време, когато той все още стои под съмнението за „реакционна идеология”. Позовавайки се на съвременните западногермански изследвания на трансценденталната философия на романтизма (Роланд Хайне) авторката разкрива нейното значение както за Хесе, така и рефлективността и опознаваемостта на „възможните светове”. Множествеността на личността и стремежът към съпричастност с общността и с универсума са взаимодопълващи се интердепендентни аспекти на Хесевата представа за човека.
  Статия
 
 Издадено
  26760
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/