Франческо Сфилио – продължителят на цигулковата школа на Паганини (статия)


Моцинова, Божана (2001) Франческо Сфилио – продължителят на цигулковата школа на Паганини (статия) изд. Фабер, В. Търново


 Представя живота и дейността на Фр. Сфилио, като предговор в книгата на Фр. Сфилио “Висока култура на цигулковата техника”
  
 Представя живота и дейността на Фр. Сфилио, като предговор в книгата на Фр. Сфилио “Висока култура н
 
  2676
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/