Die Geschehensstruktur in Armin Stolpers Erzählungen im Erzählungsband "Die Karriere des Seiltänzers". In: Dokumentation zum II. Symposium zur DDR-Literatur / Kultur- u. Informationszentrum d. DDR in d. VRB, Deutschlektorat. Sofia, 1983, S. 20-29.


Ангелова, Пенка (1983) Die Geschehensstruktur in Armin Stolpers Erzählungen im Erzählungsband "Die Karriere des Seiltänzers". In: Dokumentation zum II. Symposium zur DDR-Literatur / Kultur- u. Informationszentrum d. DDR in d. VRB, Deutschlektorat. Sofia, 1983, S. 20-29. Sofia: Kultur- u. Informationszentrum d. DDR in d. VRB, Deutschlektorat.


 С тази статия, изнесена като доклад на Втория симпозиум за литературата на ГДР, авторката започва да изгражда нов тип структурален анализ, базиращ върху „събитийната структура” и нейната парадигматична повторяемост. Сборникът с разкази на Армин Щолпер й предоставя изходна точка за разкриването на този тип повествование и вътрешното единство на привидно разнородни разкази.
  Статия
 
 Издадено
  26759
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/