Zur Vorbild-Problematik in Hermann Hesses Romanen der Reifezeit. В: Наука и съвременност. Велико Търново: Окръжен клуб на младите работници (1983-1983), 1983, т. 2., с. 225-234. COBISS.BG-ID - 1124425956.


Ангелова, Пенка (1983) Zur Vorbild-Problematik in Hermann Hesses Romanen der Reifezeit. В: Наука и съвременност. Велико Търново: Окръжен клуб на младите работници (1983-1983), 1983, т. 2., с. 225-234. COBISS.BG-ID - 1124425956. Велико Търново: Окръжен клуб на младите работници.


 В романите си от зрелия период Херман Хесе въвежда фигури, които служат като пример за подражание и формират развитието на главните «герои» на романите му. Тези образи в повечето случаи са имагинерни и биват «овътрешнени» от протагонистите, На базата на сравнение межу трима автори – Херман Хесе, Макс Фриш и Бертолт Брехт авторката проследява представата за образа на човека и неговото формиране в различна социополитическа среда.
  Статия
 
 Издадено
  26758
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/