Zur Sujetzeitstruktur in Hesses Romanen der Reifezeit. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Nr. 4, 1982, S. 99-106.


Ангелова, Пенка (1982) Zur Sujetzeitstruktur in Hesses Romanen der Reifezeit. In: Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB: Beiträge aus Lehre und Forschung / hrsg. vom Deutschlektorat beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia. Nr. 4, 1982, S. 99-106. Sofia: Deutschlektorat.


 Сюжетната времева структура в романите на Херман Хесе е статия, възникнала в контекста на работа върху дисертационния труд. Тук авторката започва да изпробва структуралистични методи, с които навлизат промените във филологическия подход, дистанцирането от идеологическите подходи и търсенето на структуралния анализ. В тази статия се разглеждат времевата структура на романите „Демиан”, Сидхарта” и „Степният вълк”.
  Статия
 
 Издадено
  26756
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/