“Die natürliche Tochter”: Französische Revolution und Entfremdung. В: Аспирантски сборник. Велико Търново: ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", 3, 1976, № 1, с. 101-110. COBISS.BG-ID - 1120168676.


Ангелова, Пенка (1976) “Die natürliche Tochter”: Französische Revolution und Entfremdung. В: Аспирантски сборник. Велико Търново: ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", 3, 1976, № 1, с. 101-110. COBISS.BG-ID - 1120168676. Велико Търново: ВТУ "Св.св.Кирил и Методий".


 В първата си статия, резултат от участието й в семинар при д-р Анастасия Деспотова (Цандер), Пенка Ангелова се обръща към актуалния за времето проблем на алиенацията и търси неговите първи изяви в творчеството на Й. В. Гьоте и написаната от него по повод Френската революция „Незаконната дъщеря”. В тази драма Гьоте представя нарушаването на „историческия ред”, отчуждението в междучовешките отношения и самоотчуждението на личността като симптоми на „новото време”, започнало с победоносния ход на Френската революция.
  Статия
 
 Издадено
  26755
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/