Struktur-funktionelle Besonderheiten von Kafkas Romanen “Der Prozess” und “Das Schloss” [Структурно-функционални особености на романите на Франц Кафка “Процесът” и “Замъкът”]. Рец. Божидара Делииванова, Никола Георгиев. В. Търново, 1987. Хабилитационен труд за присъждане на научното звание “Доцент”. Утв. от ВАК с прот. № 3 от 26.04.1990.


Ангелова, Пенка (1987) Struktur-funktionelle Besonderheiten von Kafkas Romanen “Der Prozess” und “Das Schloss” [Структурно-функционални особености на романите на Франц Кафка “Процесът” и “Замъкът”]. Рец. Божидара Делииванова, Никола Георгиев. В. Търново, 1987. Хабилитационен труд за присъждане на научното звание “Доцент”. Утв. от ВАК с прот. № 3 от 26.04.1990. Велико Търново


 
  
 
 Непубликувано
  26754
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/